Kvalite & Miljö

Kvalitetspolicy

Smista El & Styr AB´s kvalitetsarbete omfattar alla våra processer. Genom alla medarbetares engagemang arbetar vi med ständiga förbättringar för att ge kunderna rätt kvalité.

 

Miljöpolicy

 

Smista El & Styr AB bygger och installerar för framtiden vilket innebär att vi tillgodoser kund- och samhällsbehov genom att installera produkter och processer till en hållbar utveckling.

 

Arbetsmiljöpolicy

 

Smista El & Styr AB skall genom medarbetarnas engagemang i arbetsmiljöarbetet skapa säkra och väl fungerande arbetsplatser och medverka till en helhetssyn för livskvaliten, såväl i arbete som på fritiden

Bildtext